Text Box: 天安门母亲网站 > 评论与争鸣

2008-05-27 21:15:34

     不屈    

              乌云翻滚罩高台,
     
台上花芳咏自白。
     
今夜含苞凭雨降,
   
明朝绽放送香来

 

 

 

美利坚和 诗赠天安门母亲